Wyznaczanie Celów Metodą SMART i SMARTER

0
33
5/5 - (1 vote)

Spis Treści:

Sekcja 1: Wprowadzenie do Wyznaczania Celów

Znaczenie Wyznaczania Celów

Wyznaczanie celów jest fundamentem sukcesu zarówno na poziomie indywidualnym, jak i organizacyjnym. Posiadanie jasno określonych celów pomaga skoncentrować wysiłki, zwiększa motywację oraz umożliwia mierzenie postępów. Cele działają jak kompas, który wskazuje kierunek działań i pozwala unikać rozproszenia uwagi.

Korzyści z wyznaczania celów:

 • Klarowność: Jasno określone cele ułatwiają zrozumienie, czego dokładnie chcemy osiągnąć.
 • Motywacja: Cele stanowią źródło motywacji, dając poczucie celu i kierunku.
 • Kierunek działania: Pomagają w skoncentrowaniu się na priorytetowych zadaniach.
 • Ocena postępów: Umożliwiają monitorowanie i ocenę postępów, co jest kluczowe dla dostosowywania strategii i działań.

Krótki Przegląd Metod SMART i SMARTER

Metoda SMART: Jest to popularne narzędzie stosowane do wyznaczania celów, które pomagają w ich bardziej precyzyjnym i skutecznym formułowaniu. Akronim SMART oznacza:

 • Specific (Szczegółowy): Cel musi być jasno i konkretnie określony.
 • Measurable (Mierzalny): Musi istnieć możliwość mierzenia postępów w jego realizacji.
 • Achievable (Osiągalny): Cel powinien być realistyczny i możliwy do osiągnięcia.
 • Relevant (Istotny): Cel powinien być znaczący i istotny dla osoby go wyznaczającej.
 • Time-bound (Ograniczony w Czasie): Cel powinien mieć określony termin realizacji.

Metoda SMARTER: To rozszerzenie metody SMART o dwa dodatkowe elementy:

 • Evaluate (Ewaluacja): Systematyczne ocenianie postępów i wyników.
 • Reevaluate (Ponowna Ocena): Regularne przeglądanie i dostosowywanie celów, aby zapewnić ich aktualność i adekwatność do zmieniających się warunków.

Geneza i Zastosowanie Metod SMART i SMARTER

Metoda SMART została po raz pierwszy zaprezentowana w artykule George’a T. Dorana w 1981 roku. Od tego czasu znalazła szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach, od zarządzania projektami, poprzez rozwój osobisty, aż po edukację. Metoda SMARTER, dodając elementy ewaluacji i ponownej oceny, oferuje bardziej dynamiczne podejście, pozwalając na ciągłe doskonalenie celów i strategii.

Wyznaczanie celów metodą SMART i SMARTER nie tylko zwiększa szanse na ich osiągnięcie, ale także sprawia, że proces dążenia do nich staje się bardziej uporządkowany i przemyślany. Dzięki temu można skuteczniej zarządzać czasem, zasobami i energią, co jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w każdej dziedzinie życia.

Sekcja 2: Co to jest Metoda SMART?

Definicja SMART

Metoda SMART jest narzędziem do wyznaczania celów, które pomagają w ich precyzyjnym formułowaniu oraz skutecznej realizacji. Akronim SMART składa się z pięciu kluczowych elementów:

 • Specific (Szczegółowy): Cel powinien być jasno i konkretnie określony. Powinien odpowiadać na pytania: Co chcę osiągnąć? Dlaczego ten cel jest ważny? Kto jest zaangażowany? Gdzie się to odbędzie? Jakie zasoby są potrzebne?
 • Measurable (Mierzalny): Cel musi być mierzalny, co oznacza, że powinna istnieć możliwość monitorowania postępów. Powinien odpowiadać na pytania: Ile? Jakie kryteria będą używane do oceny realizacji celu?
 • Achievable (Osiągalny): Cel powinien być realistyczny i możliwy do osiągnięcia, ale jednocześnie ambitny. Powinien odpowiadać na pytania: Jak mogę osiągnąć ten cel? Czy mam odpowiednie zasoby i możliwości?
 • Relevant (Istotny): Cel powinien być znaczący i istotny dla osoby go wyznaczającej. Powinien odpowiadać na pytania: Czy ten cel jest wart wysiłku? Czy jest to właściwy czas na jego realizację? Czy jest zgodny z innymi celami?
 • Time-bound (Ograniczony w Czasie): Cel powinien mieć jasno określony termin realizacji. Powinien odpowiadać na pytania: Kiedy chcę osiągnąć ten cel? Jakie są kamienie milowe w drodze do celu?

Historia Metody

Metoda SMART została po raz pierwszy przedstawiona przez George’a T. Dorana w artykule „There’s a S.M.A.R.T. Way to Write Management’s Goals and Objectives” opublikowanym w 1981 roku. Doran podkreślał, że wyznaczanie celów powinno być konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i ograniczone w czasie, aby były one skuteczne i możliwe do realizacji.

Dlaczego SMART jest Efektywny?

Metoda SMART jest efektywna, ponieważ:

 • Jasność i Konkretyzacja: Dzięki szczegółowemu określeniu celów łatwiej jest zrozumieć, co dokładnie chcemy osiągnąć, co minimalizuje ryzyko nieporozumień i błędów.
 • Mierzenie Postępów: Umożliwia monitorowanie postępów i ocenę skuteczności podejmowanych działań, co jest kluczowe dla utrzymania motywacji i dostosowywania strategii.
 • Realizm: Pomaga w realistycznym planowaniu i unikania wyznaczania celów, które są poza naszym zasięgiem, co mogłoby prowadzić do frustracji i zniechęcenia.
 • Istotność: Skupia się na celach, które są naprawdę ważne i mają znaczenie, co pomaga w lepszym zarządzaniu czasem i zasobami.
 • Ramy Czasowe: Określenie terminu realizacji celu motywuje do działania i pomaga utrzymać odpowiednie tempo pracy.

Przykład Zastosowania Metody SMART

Rozważmy przykład osoby, która chce poprawić swoją kondycję fizyczną. Oto, jak może zastosować metodę SMART:

 • Specific (Szczegółowy): Chcę poprawić swoją kondycję fizyczną, biegając 5 kilometrów bez przerwy.
 • Measurable (Mierzalny): Będę monitorować swoje postępy za pomocą aplikacji do biegania, która zapisuje dystans i czas.
 • Achievable (Osiągalny): Obecnie biegam 2 kilometry, więc 5 kilometrów jest osiągalnym celem z odpowiednim treningiem.
 • Relevant (Istotny): Poprawa kondycji fizycznej jest ważna dla mojego zdrowia i samopoczucia.
 • Time-bound (Ograniczony w Czasie): Chcę osiągnąć ten cel w ciągu najbliższych 3 miesięcy.

Wyznaczając cel zgodnie z metodą SMART, osoba ta zwiększa swoje szanse na sukces, ponieważ ma jasno określony, mierzalny, osiągalny, istotny i ograniczony w czasie plan działania.

Sekcja 3: Specific (Szczegółowy)

Dlaczego Szczegółowość jest Kluczowa?

Szczegółowość jest pierwszym i fundamentalnym elementem metody SMART. Wyznaczenie szczegółowego celu oznacza jasne i precyzyjne określenie, co dokładnie chcemy osiągnąć. Im bardziej konkretny jest cel, tym łatwiej jest go zrozumieć, zaplanować i zrealizować. Szczegółowość pomaga również w unikaniu nieporozumień i zapewnia, że wszyscy zaangażowani są zgodni co do celu i sposobu jego realizacji.

Pytania Pomocne w Określeniu Szczegółowego Celu

Aby upewnić się, że cel jest szczegółowy, warto zadać sobie kilka kluczowych pytań:

 • Co?: Co dokładnie chcę osiągnąć? Opis celu powinien być jasny i precyzyjny.
 • Dlaczego?: Dlaczego ten cel jest ważny? Zrozumienie motywacji stojącej za celem pomaga w jego realizacji.
 • Kto?: Kto jest zaangażowany? Określenie osób odpowiedzialnych za realizację celu.
 • Gdzie?: Gdzie ten cel będzie realizowany? Lokalizacja może mieć znaczenie, szczególnie w kontekście celów organizacyjnych.
 • Kiedy?: Kiedy chcę osiągnąć ten cel? Określenie ram czasowych dla poszczególnych etapów realizacji celu.

Przykłady Szczegółowych Celów

Oto kilka przykładów, które ilustrują, jak różne cele mogą być bardziej szczegółowo określone:

 • Cel niejasny: Chcę poprawić swoje zdrowie.
 • Cel szczegółowy: Chcę schudnąć 5 kilogramów w ciągu najbliższych trzech miesięcy poprzez bieganie trzy razy w tygodniu po 30 minut i jedzenie pięciu porcji warzyw dziennie.
 • Cel niejasny: Chcę zwiększyć sprzedaż.
 • Cel szczegółowy: Chcę zwiększyć sprzedaż naszego produktu o 20% w ciągu najbliższych sześciu miesięcy poprzez wprowadzenie nowej kampanii marketingowej w mediach społecznościowych oraz organizację trzech webinariów dla potencjalnych klientów.
 • Cel niejasny: Chcę poprawić swoje umiejętności zawodowe.
 • Cel szczegółowy: Chcę ukończyć kurs zarządzania projektami do końca roku, zdając egzamin PMP i zdobywając certyfikat, aby zwiększyć swoje szanse na awans w pracy.

Korzyści ze Szczegółowego Określenia Celu

 • Jasność i Zrozumienie: Szczegółowy cel jest łatwiejszy do zrozumienia zarówno dla osoby wyznaczającej cel, jak i dla wszystkich zaangażowanych w jego realizację.
 • Lepsze Planowanie: Dzięki jasnym i precyzyjnym celom łatwiej jest opracować plan działania, określić potrzebne zasoby i przydzielić zadania.
 • Motywacja i Zaangażowanie: Szczegółowy cel, który jest jasno zdefiniowany, zwiększa motywację i zaangażowanie, ponieważ łatwiej jest zobaczyć postępy i osiągnięcia.
 • Skuteczność w Realizacji: Dzięki konkretności łatwiej jest monitorować postępy i wprowadzać ewentualne korekty, co zwiększa skuteczność w realizacji celu.

Szczegółowość to pierwszy krok w skutecznym wyznaczaniu celów metodą SMART. Jasno określone cele pomagają skoncentrować wysiłki, zwiększają motywację i zapewniają, że wszystkie działania są skierowane na osiągnięcie pożądanego wyniku. Dzięki szczegółowości celów łatwiej jest planować, monitorować postępy i osiągać sukces.

Sekcja 4: Measurable (Mierzalny)

Znaczenie Mierzalności Celów

Mierzalność jest drugim kluczowym elementem metody SMART. Aby cel był skuteczny, musi być możliwy do zmierzenia. Oznacza to, że powinno być jasne, jak będziemy oceniać postępy w realizacji celu i jakie kryteria pozwolą nam stwierdzić, że cel został osiągnięty. Mierzalność pomaga monitorować postępy, utrzymywać motywację i wprowadzać konieczne korekty na drodze do osiągnięcia celu.

Pytania Pomocne w Określeniu Mierzalnego Celu

Aby upewnić się, że cel jest mierzalny, warto zadać sobie kilka kluczowych pytań:

 • Ile?: Ile dokładnie chcę osiągnąć? Konkretne liczby, procenty, kwoty itp.
 • Jakie kryteria?: Jakie będą kryteria sukcesu? Co pozwoli mi ocenić, czy cel został osiągnięty?
 • Jakie narzędzia?: Jakie narzędzia i metody będą używane do monitorowania postępów?

Przykłady Mierzalnych Celów

Oto kilka przykładów, które ilustrują, jak różne cele mogą być bardziej mierzalne:

 • Cel niejasny: Chcę poprawić swoje umiejętności językowe.
 • Cel mierzalny: Chcę poprawić swoje umiejętności językowe, osiągając poziom B2 w egzaminie z angielskiego w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.
 • Cel niejasny: Chcę zwiększyć obecność naszej firmy w mediach społecznościowych.
 • Cel mierzalny: Chcę zwiększyć liczbę obserwujących naszego profilu na Instagramie o 50% w ciągu najbliższych trzech miesięcy poprzez regularne publikowanie treści i angażowanie się w interakcje z użytkownikami.
 • Cel niejasny: Chcę poprawić swoją kondycję.
 • Cel mierzalny: Chcę poprawić swoją kondycję, biegając 5 kilometrów w ciągu 30 minut bez przerwy w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

Techniki Mierzenia Postępów

Aby cel był mierzalny, ważne jest zastosowanie odpowiednich technik i narzędzi do monitorowania postępów:

 • Aplikacje i Oprogramowanie: Wykorzystanie aplikacji mobilnych, oprogramowania i platform online, które pomagają śledzić postępy, np. aplikacje do biegania, kalendarze, narzędzia do zarządzania projektami.
 • Ankiety i Kwestionariusze: Użycie ankiet i kwestionariuszy do zbierania danych i oceniania postępów, szczególnie w kontekście celów dotyczących umiejętności i wiedzy.
 • KPI (Key Performance Indicators): Określenie kluczowych wskaźników efektywności, które pozwalają na bieżąco oceniać, czy zbliżamy się do osiągnięcia celu.
 • Regularne Przeglądy: Organizowanie regularnych przeglądów postępów, spotkań i sesji oceniających, które pomagają w bieżącej ocenie i wprowadzaniu koniecznych zmian.

Korzyści z Mierzalnych Celów

 • Śledzenie Postępów: Możliwość bieżącego monitorowania postępów pozwala na szybkie dostosowywanie działań i strategii.
 • Utrzymanie Motywacji: Regularne oceny i widoczne postępy zwiększają motywację do dalszego działania.
 • Obiektywna Ocena Sukcesu: Jasno określone kryteria sukcesu umożliwiają obiektywną ocenę, czy cel został osiągnięty.
 • Skuteczniejsze Planowanie: Mierzalność ułatwia planowanie kolejnych kroków i zarządzanie zasobami.

Mierzalność to kluczowy element metody SMART, który pozwala na skuteczne monitorowanie i ocenę postępów w realizacji celu. Dzięki konkretnym, mierzalnym celom łatwiej jest śledzić postępy, utrzymywać motywację i wprowadzać konieczne korekty, co zwiększa szanse na osiągnięcie sukcesu.

Sekcja 5: Achievable (Osiągalny)

Realizm w Wyznaczaniu Celów

Trzecim elementem metody SMART jest osiągalność, czyli upewnienie się, że wyznaczony cel jest realistyczny i możliwy do osiągnięcia. Cel musi być ambitny, ale jednocześnie realistyczny, aby nie zniechęcał swoją nierealistycznością. Ważne jest, aby cel był w zasięgu naszych możliwości, zasobów i umiejętności, co pozwoli uniknąć frustracji i zwiększy motywację do jego realizacji.

Pytania Pomocne w Określeniu Osiągalnego Celu

Aby upewnić się, że cel jest osiągalny, warto zadać sobie kilka kluczowych pytań:

 • Jak mogę osiągnąć ten cel?: Jakie kroki muszę podjąć, aby zrealizować ten cel?
 • Czy mam odpowiednie zasoby i umiejętności?: Czy posiadam niezbędne zasoby, umiejętności i wsparcie, aby osiągnąć ten cel?
 • Czy cel jest realistyczny w kontekście mojego obecnego życia i sytuacji?: Czy cel jest możliwy do osiągnięcia biorąc pod uwagę moje aktualne obowiązki, czas i możliwości?

Przykłady Osiągalnych Celów

Oto kilka przykładów, które ilustrują, jak różne cele mogą być bardziej osiągalne:

 • Cel nierealistyczny: Chcę nauczyć się nowego języka w ciągu miesiąca.
 • Cel osiągalny: Chcę nauczyć się podstaw języka hiszpańskiego na poziomie A1 w ciągu sześciu miesięcy, ucząc się codziennie przez 30 minut.
 • Cel nierealistyczny: Chcę przebiec maraton za dwa tygodnie, mimo że nigdy wcześniej nie biegałem.
 • Cel osiągalny: Chcę przebiec maraton w ciągu najbliższego roku, zaczynając od treningu na 5 km, a następnie stopniowo zwiększając dystans.
 • Cel nierealistyczny: Chcę podwoić obroty firmy w ciągu miesiąca.
 • Cel osiągalny: Chcę zwiększyć obroty firmy o 20% w ciągu najbliższego roku poprzez wprowadzenie nowych produktów i intensyfikację działań marketingowych.

Korzyści z Wyznaczania Osiągalnych Celów

 • Realizm i Praktyczność: Osiągalne cele są realistyczne, co pozwala na skuteczne planowanie i realizację.
 • Motywacja i Pewność Siebie: Realistyczne cele zwiększają motywację i pewność siebie, ponieważ są możliwe do osiągnięcia przy odpowiednim wysiłku.
 • Unikanie Frustracji: Wyznaczanie realistycznych celów pomaga unikać frustracji związanej z niemożnością ich osiągnięcia.
 • Skuteczniejsze Zarządzanie Zasobami: Osiągalne cele umożliwiają efektywne zarządzanie zasobami, ponieważ są dostosowane do dostępnych możliwości i umiejętności.

Techniki Wyznaczania Osiągalnych Celów

Aby cel był osiągalny, warto zastosować kilka sprawdzonych technik:

 • Analiza Zasobów: Przeprowadzenie analizy dostępnych zasobów, umiejętności i wsparcia, które mogą być wykorzystane do osiągnięcia celu.
 • Podział na Mniejsze Kroki: Rozbicie dużego celu na mniejsze, łatwiejsze do osiągnięcia kroki, które prowadzą do ostatecznego celu.
 • Ocena Ryzyka i Przeszkód: Identyfikacja potencjalnych przeszkód i ryzyk oraz opracowanie strategii radzenia sobie z nimi.
 • Realistyczne Planowanie: Tworzenie realistycznego planu działania, który uwzględnia dostępny czas, zasoby i możliwości.

Osiągalność to kluczowy element metody SMART, który zapewnia, że wyznaczone cele są realistyczne i możliwe do osiągnięcia. Realistyczne cele zwiększają motywację, pewność siebie i skuteczność w realizacji, jednocześnie pomagając unikać frustracji i zniechęcenia. Dzięki osiągalnym celom można skutecznie planować działania, zarządzać zasobami i dążyć do sukcesu w sposób uporządkowany i przemyślany.

Sekcja 6: Relevant (Istotny)

Znaczenie Relewantności Celów

Relewantność, czyli istotność, jest czwartym elementem metody SMART. Wyznaczanie istotnych celów oznacza, że są one zgodne z naszymi wartościami, priorytetami i długoterminowymi celami. Cel powinien mieć znaczenie i być wart wysiłku, który w niego wkładamy. Istotność pomaga utrzymać motywację i zaangażowanie, ponieważ wiemy, że nasz wysiłek prowadzi do czegoś, co jest dla nas naprawdę ważne.

Pytania Pomocne w Określeniu Istotnego Celu

Aby upewnić się, że cel jest istotny, warto zadać sobie kilka kluczowych pytań:

 • Czy ten cel jest zgodny z moimi wartościami i długoterminowymi celami?: Czy realizacja tego celu przybliża mnie do moich życiowych ambicji i planów?
 • Czy ten cel jest wart wysiłku?: Czy warto poświęcać czas i zasoby na realizację tego celu?
 • Czy jest to odpowiedni moment na realizację tego celu?: Czy warunki i sytuacja życiowa są sprzyjające dla realizacji tego celu?
 • Czy ten cel przyniesie korzyści?: Jakie korzyści przyniesie osiągnięcie tego celu?

Przykłady Istotnych Celów

Oto kilka przykładów, które ilustrują, jak różne cele mogą być bardziej istotne:

 • Cel nieistotny: Chcę nauczyć się grać na gitarze, chociaż nigdy nie interesowałem się muzyką.
 • Cel istotny: Chcę nauczyć się grać na gitarze, ponieważ zawsze marzyłem o tym, aby móc grać ulubione piosenki i może nawet występować przed przyjaciółmi.
 • Cel nieistotny: Chcę zdobyć certyfikat z zarządzania projektami, chociaż nie planuję kariery w zarządzaniu.
 • Cel istotny: Chcę zdobyć certyfikat z zarządzania projektami, ponieważ chcę rozwijać się zawodowo w tej dziedzinie i zwiększyć swoje szanse na awans w pracy.
 • Cel nieistotny: Chcę przebiec maraton, chociaż bieganie mnie nie interesuje i wolę inne formy aktywności.
 • Cel istotny: Chcę przebiec maraton, ponieważ bieganie to moja pasja i chcę udowodnić sobie, że mogę osiągnąć ten wyczyn.

Korzyści z Wyznaczania Istotnych Celów

 • Motywacja i Zaangażowanie: Istotne cele, które są zgodne z naszymi wartościami i priorytetami, zwiększają motywację i zaangażowanie w ich realizację.
 • Skupienie na Priorytetach: Pomagają skupić się na tym, co naprawdę ważne, unikając marnowania czasu i zasobów na mniej istotne cele.
 • Satysfakcja z Osiągnięć: Realizacja istotnych celów przynosi większą satysfakcję i poczucie spełnienia, ponieważ wiemy, że nasz wysiłek był wartościowy.
 • Lepsze Zarządzanie Czasem: Skupienie się na istotnych celach pomaga w efektywniejszym zarządzaniu czasem i zasobami.

Techniki Wyznaczania Istotnych Celów

Aby cel był istotny, warto zastosować kilka sprawdzonych technik:

 • Analiza Wartości i Priorytetów: Przeprowadzenie analizy własnych wartości i priorytetów, aby upewnić się, że wyznaczane cele są z nimi zgodne.
 • Długoterminowe Planowanie: Uwzględnianie celów długoterminowych i upewnienie się, że krótkoterminowe cele są z nimi spójne.
 • Ocena Korzyści: Określenie, jakie korzyści przyniesie osiągnięcie celu i czy są one warte wysiłku.
 • Spójność z Inicjatywami: Upewnienie się, że cel jest zgodny z innymi inicjatywami i projektami, nad którymi pracujemy, aby uniknąć konfliktów i przeciążenia.

Istotność to kluczowy element metody SMART, który zapewnia, że wyznaczone cele są zgodne z naszymi wartościami, priorytetami i długoterminowymi planami. Istotne cele zwiększają motywację i zaangażowanie, pomagają skupić się na priorytetach i przynoszą większą satysfakcję z osiągnięć. Dzięki wyznaczaniu istotnych celów możemy efektywnie zarządzać czasem i zasobami, dążąc do realizacji naszych najważniejszych życiowych ambicji.

Sekcja 7: Time-bound (Ograniczony w Czasie)

Ramy Czasowe w Wyznaczaniu Celów

Ograniczenie w czasie jest piątym i ostatnim elementem metody SMART. Wyznaczanie celów ograniczonych w czasie oznacza określenie konkretnego terminu realizacji celu. Ramy czasowe są kluczowe dla utrzymania motywacji, koncentracji i zapewnienia, że działania są podejmowane w odpowiednim tempie. Określenie terminu pomaga w organizacji pracy i priorytetyzacji zadań, co zwiększa szanse na sukces.

Pytania Pomocne w Określeniu Celu Ograniczonego w Czasie

Aby upewnić się, że cel jest ograniczony w czasie, warto zadać sobie kilka kluczowych pytań:

 • Kiedy chcę osiągnąć ten cel?: Określenie konkretnej daty lub okresu czasu, w którym cel ma być zrealizowany.
 • Jakie są kamienie milowe?: Wyznaczenie poszczególnych etapów i kamieni milowych, które będą osiągane na drodze do celu.
 • Czy termin jest realistyczny?: Upewnienie się, że wyznaczony termin jest realistyczny i możliwy do osiągnięcia, biorąc pod uwagę dostępne zasoby i możliwości.

Przykłady Celów Ograniczonych w Czasie

Oto kilka przykładów, które ilustrują, jak różne cele mogą być bardziej ograniczone w czasie:

 • Cel bez ram czasowych: Chcę nauczyć się nowego języka.
 • Cel ograniczony w czasie: Chcę nauczyć się podstaw języka hiszpańskiego na poziomie A1 do końca roku, ucząc się codziennie przez 30 minut.
 • Cel bez ram czasowych: Chcę zwiększyć sprzedaż.
 • Cel ograniczony w czasie: Chcę zwiększyć sprzedaż naszego produktu o 20% w ciągu najbliższych sześciu miesięcy poprzez wprowadzenie nowej kampanii marketingowej.
 • Cel bez ram czasowych: Chcę poprawić swoją kondycję.
 • Cel ograniczony w czasie: Chcę poprawić swoją kondycję, biegając 5 kilometrów bez przerwy w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

Korzyści z Wyznaczania Celów Ograniczonych w Czasie

 • Motywacja i Poczucie Pilności: Określenie terminu realizacji celu zwiększa poczucie pilności i motywuje do działania.
 • Lepsza Organizacja Pracy: Ramy czasowe pomagają w planowaniu i priorytetyzacji zadań, co prowadzi do lepszej organizacji pracy.
 • Monitorowanie Postępów: Wyznaczenie terminów umożliwia regularne monitorowanie postępów i wprowadzanie ewentualnych korekt.
 • Unikanie Prokrastynacji: Konkretne terminy pomagają unikać odkładania działań na później i skupiają uwagę na realizacji celu.

Techniki Wyznaczania Celów Ograniczonych w Czasie

Aby cel był ograniczony w czasie, warto zastosować kilka sprawdzonych technik:

 • Tworzenie Harmonogramu: Opracowanie szczegółowego harmonogramu, który określa, kiedy poszczególne etapy celu będą realizowane.
 • Kamienie Milowe: Wyznaczenie kluczowych kamieni milowych, które będą sygnalizować postęp w realizacji celu.
 • Regularne Przeglądy: Organizowanie regularnych przeglądów postępów, aby monitorować, czy działania są realizowane zgodnie z planem.
 • Ocenianie i Dostosowywanie: Regularne ocenianie postępów i wprowadzanie koniecznych korekt, aby upewnić się, że cel jest realizowany zgodnie z harmonogramem.

Ograniczenie w czasie to kluczowy element metody SMART, który zapewnia, że wyznaczone cele mają konkretne terminy realizacji. Ramy czasowe zwiększają motywację, poprawiają organizację pracy i pomagają w monitorowaniu postępów. Dzięki celom ograniczonym w czasie można skuteczniej zarządzać zasobami i dążyć do osiągnięcia pożądanych wyników w określonym terminie.

Sekcja 8: Rozszerzenie SMART do SMARTER

Dodanie Elementów Evaluate i Reevaluate

Metoda SMART została rozszerzona do metody SMARTER, aby jeszcze bardziej zwiększyć skuteczność wyznaczania i realizacji celów. Dwa dodatkowe elementy, Evaluate (Ewaluacja) i Reevaluate (Ponowna Ocena), wprowadzają systematyczną ocenę i dostosowywanie celów, co pomaga w dynamicznym i adaptacyjnym podejściu do osiągania sukcesów.

Znaczenie Ewaluacji

Ewaluacja polega na systematycznym monitorowaniu postępów i wyników w realizacji celu. Regularne ocenianie tego, co zostało osiągnięte, umożliwia zidentyfikowanie, co działa dobrze, a co wymaga poprawy. Ewaluacja pomaga również w śledzeniu postępów, motywuje do działania i dostarcza informacji niezbędnych do podejmowania świadomych decyzji.

Znaczenie Ponownej Oceny

Ponowna ocena to proces regularnego przeglądania celów i dostosowywania ich w odpowiedzi na zmieniające się warunki i okoliczności. Dzięki ponownej ocenie można zapewnić, że cele pozostają aktualne, realistyczne i istotne. To dynamiczne podejście umożliwia elastyczność i adaptację, co jest kluczowe w szybko zmieniającym się świecie.

Przykłady Zastosowania Ewaluacji i Ponownej Oceny

Oto kilka przykładów, które ilustrują, jak ewaluacja i ponowna ocena mogą być zastosowane w praktyce:

 • Cel: Zwiększenie liczby klientów o 20% w ciągu sześciu miesięcy.
  • Ewaluacja: Co miesiąc analizowanie liczby nowych klientów, źródeł ich pozyskania oraz skuteczności działań marketingowych.
  • Ponowna ocena: Po trzech miesiącach przeglądanie wyników i, jeśli cel nie jest realizowany zgodnie z planem, dostosowanie strategii marketingowej.
 • Cel: Ukończenie kursu programowania do końca roku.
  • Ewaluacja: Co tydzień sprawdzanie postępów w nauce, liczby godzin poświęconych na kurs oraz zdobytych umiejętności.
  • Ponowna ocena: Co miesiąc przeglądanie harmonogramu nauki i dostosowanie go w przypadku opóźnień lub zmiany tempa nauki.

Techniki Ewaluacji i Ponownej Oceny

Aby skutecznie przeprowadzać ewaluację i ponowną ocenę, warto zastosować kilka sprawdzonych technik:

 • Regularne Raportowanie: Tworzenie regularnych raportów postępów, które dokumentują osiągnięcia, napotkane trudności i podjęte działania.
 • Feedback: Korzystanie z informacji zwrotnych od innych osób zaangażowanych w realizację celu, co pozwala na obiektywną ocenę postępów.
 • Analiza SWOT: Przeprowadzanie analizy SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) w celu oceny mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń związanych z realizacją celu.
 • Plan Działania: Opracowywanie i regularne aktualizowanie planu działania, który uwzględnia wnioski z ewaluacji i ponownej oceny.

Korzyści z Ewaluacji i Ponownej Oceny

 • Zwiększenie Skuteczności: Systematyczna ocena postępów pozwala na szybkie identyfikowanie problemów i wprowadzanie koniecznych korekt, co zwiększa skuteczność działań.
 • Lepsza Adaptacja: Ponowna ocena umożliwia elastyczność i adaptację do zmieniających się warunków, co jest kluczowe dla długoterminowego sukcesu.
 • Większa Motywacja: Regularne przeglądy postępów i dostosowywanie celów pomagają utrzymać motywację i zaangażowanie w realizację celów.
 • Dokładniejsze Planowanie: Ewaluacja i ponowna ocena dostarczają cennych informacji, które pomagają w precyzyjniejszym planowaniu przyszłych działań.

Rozszerzenie metody SMART do SMARTER poprzez dodanie elementów ewaluacji i ponownej oceny wprowadza bardziej dynamiczne i adaptacyjne podejście do wyznaczania i realizacji celów. Regularna ocena postępów i dostosowywanie celów do zmieniających się warunków pozwala na skuteczniejsze osiąganie sukcesów i lepsze zarządzanie zasobami. Dzięki metodzie SMARTER cele stają się bardziej realistyczne, motywujące i dostosowane do aktualnych potrzeb i możliwości.

Sekcja 9: Zastosowanie Metody SMARTER w Praktyce

Przykłady Zastosowań

Metoda SMARTER jest wszechstronna i może być zastosowana w różnych dziedzinach życia, od zarządzania projektami, poprzez rozwój osobisty, aż po edukację. Oto kilka przykładów, które pokazują, jak metoda SMARTER może być wykorzystana w praktyce:

Zarządzanie Projektami

W zarządzaniu projektami, metoda SMARTER pomaga zespołom wyznaczać jasne, mierzalne cele, które są realistyczne i istotne, a także ograniczone w czasie. Regularne oceny postępów i dostosowywanie celów do zmieniających się warunków umożliwiają skuteczne zarządzanie projektami.

 • Przykład: Zespół IT wyznacza sobie cel wdrożenia nowego systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM) w ciągu sześciu miesięcy.
  • Specific: Wdrożenie systemu CRM.
  • Measurable: System ma być w pełni operacyjny i przeszkoleni mają być wszyscy użytkownicy.
  • Achievable: Zespół posiada odpowiednie zasoby i wsparcie techniczne.
  • Relevant: Wdrożenie CRM jest kluczowe dla poprawy obsługi klienta.
  • Time-bound: Projekt ma być zakończony w ciągu sześciu miesięcy.
  • Evaluate: Co dwa tygodnie zespół przeprowadza przegląd postępów.
  • Reevaluate: W przypadku napotkania problemów, zespół dostosowuje harmonogram i zasoby.

Rozwój Osobisty

Metoda SMARTER może być również stosowana w rozwoju osobistym, pomagając jednostkom wyznaczać cele, które są motywujące i możliwe do osiągnięcia. Regularne oceny i dostosowywanie celów umożliwiają skuteczne dążenie do samodoskonalenia.

 • Przykład: Osoba chce poprawić swoje umiejętności językowe w ciągu roku.
  • Specific: Uczyć się języka hiszpańskiego.
  • Measurable: Osiągnąć poziom B2, zdając odpowiedni egzamin.
  • Achievable: Osoba ma dostęp do kursów i materiałów edukacyjnych.
  • Relevant: Znajomość hiszpańskiego jest istotna dla rozwoju kariery.
  • Time-bound: Cel ma być osiągnięty w ciągu roku.
  • Evaluate: Co miesiąc osoba przeprowadza testy próbne.
  • Reevaluate: Na podstawie wyników testów, osoba dostosowuje plan nauki.

Edukacja

W edukacji, metoda SMARTER pomaga nauczycielom i uczniom wyznaczać cele edukacyjne, które są jasno określone, mierzalne i realistyczne. Regularne oceny postępów i dostosowywanie celów wspiera efektywne uczenie się.

 • Przykład: Nauczyciel chce zwiększyć zaangażowanie uczniów w naukę matematyki.
  • Specific: Zwiększenie zaangażowania uczniów w naukę matematyki.
  • Measurable: Zwiększenie liczby uczniów aktywnie uczestniczących w lekcjach o 20%.
  • Achievable: Nauczyciel wprowadza interaktywne metody nauczania.
  • Relevant: Zwiększenie zaangażowania poprawi wyniki w nauce.
  • Time-bound: Cel ma być osiągnięty w ciągu jednego semestru.
  • Evaluate: Co miesiąc nauczyciel ocenia poziom zaangażowania uczniów.
  • Reevaluate: Na podstawie oceny, nauczyciel dostosowuje metody nauczania.

Studia Przypadków

Firma XYZ

Firma XYZ, działająca w branży technologicznej, zdecydowała się na zastosowanie metody SMARTER do poprawy procesu rekrutacyjnego.

 • Cel: Zwiększenie liczby zatrudnionych inżynierów o 30% w ciągu roku.
  • Specific: Zatrudnić dodatkowych inżynierów.
  • Measurable: Zatrudnienie 30% więcej inżynierów niż w poprzednim roku.
  • Achievable: Firma ma budżet i zasoby na realizację tego celu.
  • Relevant: Zwiększenie liczby inżynierów jest kluczowe dla realizacji nowych projektów.
  • Time-bound: Cel ma być osiągnięty w ciągu roku.
  • Evaluate: Co kwartał firma przeprowadza przegląd postępów w rekrutacji.
  • Reevaluate: Na podstawie wyników przeglądów, firma dostosowuje strategie rekrutacyjne.

Osoba Prywatna – Jan Kowalski

Jan Kowalski postanowił zastosować metodę SMARTER, aby poprawić swoją kondycję fizyczną.

 • Cel: Schudnąć 10 kg w ciągu sześciu miesięcy.
  • Specific: Schudnąć 10 kg.
  • Measurable: Regularnie monitorować wagę i postępy w odchudzaniu.
  • Achievable: Jan ma dostęp do odpowiedniej diety i planu treningowego.
  • Relevant: Schudnięcie poprawi jego zdrowie i samopoczucie.
  • Time-bound: Cel ma być osiągnięty w ciągu sześciu miesięcy.
  • Evaluate: Co dwa tygodnie Jan sprawdza swoją wagę i analizuje postępy.
  • Reevaluate: Na podstawie wyników, Jan dostosowuje dietę i plan treningowy.

Zastosowanie metody SMARTER w praktyce pozwala na wyznaczanie celów, które są jasno określone, mierzalne, osiągalne, istotne i ograniczone w czasie. Regularna ewaluacja i ponowna ocena celów umożliwiają dynamiczne dostosowywanie działań i strategii, co zwiększa skuteczność i szanse na sukces. Metoda SMARTER znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach życia, wspierając zarówno rozwój osobisty, jak i zawodowy.

Sekcja 10: Narzędzia i Techniki Wspierające Wyznaczanie Celów

Narzędzia Wspierające Wyznaczanie Celów

Aby skutecznie wyznaczać i realizować cele metodą SMARTER, warto korzystać z różnych narzędzi i technologii, które mogą wspierać cały proces. Oto kilka popularnych narzędzi:

Aplikacje Mobilne

 • Todoist: Aplikacja do zarządzania zadaniami, która umożliwia tworzenie list zadań, ustawianie priorytetów i terminów, a także śledzenie postępów.
 • Habitica: Aplikacja, która zamienia wyznaczanie celów i tworzenie nawyków w grę, motywując użytkowników do realizacji zadań poprzez zdobywanie punktów i nagród.
 • Trello: Narzędzie do zarządzania projektami, które pozwala na tworzenie tablic zadań, kart i list, ułatwiając organizację i śledzenie postępów.

Oprogramowanie do Zarządzania Projektami

 • Asana: Platforma do zarządzania projektami, która umożliwia tworzenie zadań, wyznaczanie terminów, przypisywanie odpowiedzialności oraz monitorowanie postępów.
 • Microsoft Project: Rozbudowane narzędzie do zarządzania projektami, które oferuje funkcje planowania, harmonogramowania, alokacji zasobów i monitorowania postępów.
 • Basecamp: Oprogramowanie do zarządzania projektami, które umożliwia współpracę zespołową, komunikację, tworzenie zadań i śledzenie postępów.

Narzędzia do Monitorowania Postępów

 • Google Sheets: Arkusze kalkulacyjne, które pozwalają na tworzenie tabel, wykresów i raportów do monitorowania postępów w realizacji celów.
 • Notion: Wszechstronne narzędzie do notatek, zarządzania zadaniami i projektami, które umożliwia tworzenie spersonalizowanych przestrzeni roboczych.
 • RescueTime: Aplikacja, która monitoruje czas spędzany na różnych zadaniach i aplikacjach, pomagając użytkownikom zrozumieć, jak efektywnie zarządzają swoim czasem.

Techniki Motywacyjne i Wspierające

Oprócz narzędzi, ważne jest stosowanie technik motywacyjnych, które pomogą utrzymać zaangażowanie i konsekwencję w dążeniu do celów:

Technika Pomodoro

 • Opis: Technika polega na pracy przez 25 minut (nazywanej „pomodoro”), po której następuje 5-minutowa przerwa. Po czterech „pomodoro” następuje dłuższa przerwa (15-30 minut).
 • Korzyści: Pomaga w utrzymaniu wysokiego poziomu koncentracji i efektywności, jednocześnie zapobiegając wypaleniu.

Wizualizacja Celów

 • Opis: Technika polegająca na wyobrażaniu sobie osiągnięcia celu i odczuwaniu związanych z tym emocji.
 • Korzyści: Zwiększa motywację i zaangażowanie, pomagając skoncentrować się na pozytywnych aspektach realizacji celu.

Tablice Wizualizacyjne (Vision Boards)

 • Opis: Tworzenie tablic z obrazkami, cytatami i innymi elementami, które symbolizują wyznaczone cele i marzenia.
 • Korzyści: Wizualne przypomnienia pomagają utrzymać motywację i skoncentrowanie na celach.

Technika SMARTER Review

 • Opis: Regularne przeglądanie i ocenianie postępów w realizacji celów, a następnie dostosowywanie działań w odpowiedzi na zmieniające się warunki.
 • Korzyści: Pomaga w dynamicznym dostosowywaniu planów i strategii, co zwiększa szanse na osiągnięcie celów.

Praktyczne Wskazówki na Co Dzień

Ustalanie Priorytetów

 • Metoda Eisenhowera: Klasyfikacja zadań według ważności i pilności, co pomaga w skutecznym zarządzaniu czasem i koncentracji na kluczowych działaniach.

Prowadzenie Dziennika Postępów

 • Opis: Regularne zapisywanie postępów, wyzwań i refleksji związanych z realizacją celów.
 • Korzyści: Dziennik postępów pomaga w lepszym zrozumieniu procesu realizacji celów, identyfikowaniu przeszkód i świętowaniu małych sukcesów.

Celebracja Małych Sukcesów

 • Opis: Docenianie i świętowanie małych osiągnięć na drodze do realizacji większego celu.
 • Korzyści: Zwiększa motywację i poczucie satysfakcji, pomagając utrzymać zaangażowanie na dłuższą metę.

Narzędzia i techniki wspierające wyznaczanie celów metodą SMARTER są nieocenione w procesie planowania, realizacji i monitorowania postępów. Korzystanie z aplikacji mobilnych, oprogramowania do zarządzania projektami oraz technik motywacyjnych pomaga w skutecznym osiąganiu celów. Dzięki tym narzędziom i technikom można lepiej zarządzać czasem, zasobami i energią, co prowadzi do większej skuteczności i satysfakcji z realizacji celów.