5/5 - (1 vote)

Wstęp

Feedback jest niezwykle ważnym elementem rozwoju, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i organizacyjnym. Jednym z najbardziej innowacyjnych podejść do tego procesu jest metoda „plussing”, której używa słynna wytwórnia filmowa Pixar. Ta metoda stała się jednym z filarów sukcesu studia.

Sekcja 1: Co to jest Plussing?

Definicja

„Plussing” to technika dawania konstruktywnego feedbacku, która pozwala na krytykę pomysłu, ale tylko wtedy, gdy jest ona połączona z alternatywnym rozwiązaniem. Zasada ta promuje pozytywne myślenie i zachęca do twórczego podejścia do problemów.

Pochodzenie

Metoda „plussing” jest głęboko zakorzeniona w kulturze Pixar. Została wprowadzona przez jednego z założycieli studia, Eda Catmulla, jako sposób na zachęcanie do otwartej komunikacji i kreatywnego myślenia.

Sekcja 2: Jak działa Plussing?

Proces

Proces „plussing” jest prosty, ale mocno skupia się na konstruktywności. Gdy ktoś prezentuje pomysł, inny członek zespołu może go skrytykować, ale tylko pod warunkiem, że zaproponuje alternatywne rozwiązanie. To „dodaje” wartość do pierwotnego pomysłu, stąd nazwa „plussing”.

Przykład

Załóżmy, że ktoś zaproponował scenę, w której główny bohater filmu ucieka od złoczyńcy. Zamiast powiedzieć: „To jest kiepski pomysł, bo widzowie to już widzieli”, możemy skorzystać z metody „plussing” i powiedzieć: „Co by było, gdybyśmy dodali element zaskoczenia do tej sceny, na przykład, bohater mógłby użyć nietypowej metody ucieczki, która podkreśla jego unikalne cechy?”

Sekcja 3: Dlaczego Plussing jest skuteczny?

Promowanie Kreatywności

Plussing tworzy atmosferę, która promuje kreatywność. Zamiast zniechęcać do pomysłów, które nie są od razu idealne, metoda ta zachęca do dalszego myślenia i twórczego rozwiązania problemów.

Budowanie Zaangażowania

Metoda ta sprzyja zaangażowaniu zespołu. Kiedy wszyscy czują, że mogą przyczynić się do procesu twórczego i że ich pomysły są doceniane, zwiększa to ich motywację i zaangażowanie w projekt.

Sekcja 4: Jak zastosować Plussing w swoim biznesie

Wprowadzenie metody „plussing” do organizacji wymaga zmiany kultury biznesowej. Wymaga to otwartości na konstruktywną krytykę, akceptacji błędów jako części procesu uczenia się i chęci ciągłego doskonalenia.

Szkolenie Zespołu

Najważniejszym krokiem jest szkolenie zespołu w zakresie zasad „plussing”. Każdy członek zespołu powinien zrozumieć, że krytyka jest mile widziana, ale tylko jeśli jest konstruktywna i oferuje alternatywne rozwiązanie.

Utrzymanie Konstruktywnej Atmosfery

Kluczowe jest utrzymanie atmosfery, która promuje konstruktywne myślenie. To może wymagać regularnych spotkań zespołu, na których członkowie mogą prezentować swoje pomysły i otrzymywać feedback w formie „plussing”.

Sekcja 5: Potencjalne wyzwania

Odporność na Zmiany

Jak z każdą zmianą, może pojawić się opór. Niektórzy mogą początkowo odczuwać dyskomfort związany z koniecznością oferowania alternatywnej propozycji przy każdej krytyce. Ważne jest, aby pokazać korzyści płynące z metody „plussing” i jak może ona przyczynić się do rozwoju zespołu i firmy.

Utrzymanie Konstruktywnej Kultury

W miarę jak organizacja rośnie, utrzymanie konstruktywnej kultury może stanowić wyzwanie. Stałe przypominanie zasad „plussing” i promowanie tej metody w całej organizacji będzie kluczowe.

Sekcja 6: Podsumowanie

„Plussing” jest potężnym narzędziem, które może przyczynić się do twórczego myślenia i zaangażowania zespołu. Wprowadzenie tej metody do organizacji może wymagać zmiany kultury biznesowej, ale korzyści mogą być znaczne.

Jako lider, Twoim zadaniem jest stworzyć atmosferę, która promuje konstruktywne myślenie i pozytywne podejście do problemów. Metoda „plussing”, stosowana w Pixar, jest doskonałym narzędziem, które może Ci w tym pomóc.